การแปล

เวิล์ด เอ็กซ์ปอร์ต ให้บริการการแปลที่มีคุณภาพ สำหรับเอกสารทั้งหมดที่จำเป็นเพื่อบรรลุเงื่อนไขของโครงการสรรหาในเอเชีย

1 06 traductions

นอกจานั้นเรายังให้บริการล่ามอาชีพ (อังกฤษ/ภาษาพื้นบ้าน) สำหรับการเดินทางด้านการค้า การประชุมและเจรจาต่อรองในเอเชียทั้งหมดของคุณ

เวิล์ด เอ็กซ์ปอร์ตช่วยป้องกันความผิดพลาดจากการใช้ภาษาหรือวัฒนธรรมในการสื่อสารกับเจ้าบ้านหรือแขก

นักแปลและล่ามของเราไม่เพียงแต่แปลเอกสารด้านเทคนิคและการค้าระหว่างคุณและผู้จัดจำหน่ายของคุณได้เท่านั้นแต่ยังสามารถแปล:

บริการการแปลของเราช่วยให้คุณโต้ตอบกับคู่ค้าของคุณทุกคนได้อย่างมั่นใจ แน่ใจได้ว่ามีความถูกต้องตามต้นฉบับ และ ความน่าเชื่อถือของการตีความ ความรวดเร็วและการรักษาความลับต่อความจำเป็นด้านเอกสารและการสื่อสาร