บริการด้านศุลกากร

ความเชี่ยวชาญของเวิล์ด เอ็กซ์ปอร์ตในด้านการขนส่งระหว่างประเทศช่วยให้คุณได้รับประโยชน์จากบริการทางศุลกากรซึ่งมีประสิทธิภาพ รวมเร็วและไม่มีเหตุไม่คาดฝันหรือการล่าช้าเกิดขึ้น

2 05 services de douane

หัวข้อการขนส่ง เอกสารส่งออก การปฏิบัติตามและความสอดคล้องกับหนังสือรับรอง การติดตามการบริหารควบคุม การผ่านพิธีศุลกากร เมื่อมีการร้องขอ เราจะเป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับพิธีการทางศุลกากรทั้งหมดให้กับคุณ เพื่อที่คุณจะได้ให้ความใส่ใจกัยแง่มุมอื่นของธุรกิจใรโครงการสรรหาของคุณอย่างสบายใจ

เวิล์ด เอ็กซ์ปอร์ต ปฏิบัติตามกฎหมายด้านศุลกากรฉบับล่าสุดของสหภาพยุโรป (มีผลบังคับใช้เมื่อ 1 พ.ค. 2559) และ ใช้วิธีการทางออนไลน์ในส่วนที่มี (เช่น “Delta” สำหรับฝรั่งเศส) เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความเสี่ยงในการถูก “ขึ้นบัญชีดำ” โดยบริการด้านศุลกากรของประเทศที่คุณจะนำเข้าหรือส่งออก

บริการด้านศุลกากรของเราประกอบด้วย:

<h4อย่าลังเลที่จะโทรหาเราเพื่อให้การดำเนินการของคุณง่ายขึ้นและเพื่อให้หมดห่วงเรื่องบริการด้านศุลกากร โดยมีอัตราค่าบริการที่แข่งขันได้