การขนส่งทางอากาศ

เวิล์ด เอ็กซ์ปอร์ตใช้บริการเฉาพะสายการบินนานาชาติที่ดีที่สุด เพื่อขนส่งสินค้าของคุณโดยการขนส่งทางอากาศด้วยความน่าเชื่อถือและต้นทุนที่เหมาะสม

2 01 fret aerien

เราให้บริการตั้งแต่ต้นจบจบ โดยออกแบบให้เหมาะสมกับความจำเป็นของคุณขึ้นอยู่กับลักษณะและปลายทางของการขนส่งของคุณเพื่อส่งสินค้าของคุณด้วยอัตราที่ดีที่สุด และภายในกรอบเวลาที่สั้นที่สุด

บริการขนส่งทางอากาศทางอากาศของเรามีผ่านสายการบินสำหรับสินค้า-บุคคลทุกแห่ง รวมไปถึงการขนส่งเป็นกลุ่มสำหรับกล่อง พาเลท หรือลังทั้งหมดของคุณ สำหรับปริมาณก็ๆ ก็ตามไม่ว่าจะน้อยเพียงใดและในคอนเทนเนอร์สำหรับปริมาณที่มากกว่า

คู่ค้าของเราที่มีปริมาณมากช่วยให้แน่ใจว่าเราจะสามารถจัดส่งไปทันเวลาเพื่อไปยังและไปจากสนามบินแห่งใหญ่ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นปริมาณเท่าไหร่ก็ตาม และด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุด