การขนส่งด่วน

กรณีที่จำเป็น คุณสามารถใช้บริการการขนส่งด่วนของเวิล์ด เอ็กซ์ปอร์ตสำหรับการขนส่งเร่งด่วนไปยังและจากเอเชียได้

2 03 livraisons express

เวลาในการขนส่งด่วนมักจะอยู่ที่ 48 ชั่วโมงถึง 4 วัน ขึ้นอยู่กับต้นทางและปลายทางรวมไปถึงลักษณะสินค้า

อย่างไรก็ตาม ด้วยการใช้บริการขนส่งด่วนระหว่างประเทศที่ดีที่สุด เช่น FedEx, UPS หรือ DHL รวมไปถึงคู่ค้าในท้องถื่นที่เชื่อถือได้ในบางภูมิภาค ส่วนมากเราจะสามารถจัดส่งสินค้าถึงมือผู้รับได้ในระหว่าง 1 หรือ 2 วันทำการ ในมากกว่า 200 ประเทศ

บริการการขนส่งด่วนของเราไปยังและจากเอเชียสามารถขนส่งสิ่งของทุกประเภท:

อกจากนั้นเรายังสามารถเร่งการขนส่งด้วยบริการเสริมเพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าทั้งหมดของคุณอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม ดูแลด้านการผ่านพิธีการศุลกากรและการชำระภาษี (ใบเสนอขายต่างประเทศ การตรวจตราภาษีศุลกากร รายละเอียดประกันภัย การติดตามการขนส่ง) เมื่อคุณต้องการ