การขนส่งทางทะเล

เวิล์ด เอ็กซ์ปอร์ตให้บริการการขนส่งทางทะเลที่น่าเชื่อถือได้ ตามกำหนดเวลาของคุณ จากสถานที่ผลิตของผู้จัดจำหน่ายในเอเชียไปยังสถานที่ของคุณหรือที่ใดก็ตามในโลก แน่ใจได้ว่าสินค้าของคุณไปถึงท่าเรืออย่างปลอดภัย

2 02 fret maritime

คู่ค้าในการขนส่งทางทะเลของเราคือบริษัทขนส่งที่มีความเชี่ยวชาญซึ่งคัดสรรมาอย่างดีเพื่อให้บริการที่มีคุณภาพสูงสุด ไมว่าจะเป็นการขนส่งและจัดส่งสินค้าของคุณหรือการจัดการการขนส่งและเอกสารด้านภาษี

บริการขนส่งของเราประกอบไปด้วยการบรรจุหีบห่อ การรับสินค้าจากสถานที่ของผู้จัดจำหน่าย การบรรจุลงคอนเทนเนอร์ การบรรทุกที่จุดลงเรือ การขนส่ง การนำขึ้นจากเรือ และจัดส่งถึงสถานที่ของคุณโดยตรงจากฐานการขนส่งของคู่ค้าของเรา

เพื่อที่จะให้ได้ราคาที่แข่งขันได้ บริการการขนส่งทางทะเลของเรายังรวมไปถึงการดูแลการขนส่งของคุณโดยสมบูรณ์ จนถึงมือผู้รับ