ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย

เวิล์ด เอ็กซ์ปอร์ต ช่วยให้ความคุ้มครองทางกฎหมายที่จำเป็นสำหรับผลิตภัณฑ์และกิจกรรมทั้งหมดของคุณในเอเชีย

1 05 aide juridique

เราจะออกแบบกำหนดการของขั้นตอนทางกฎหมายทั้งหมดของโครงการของคุณร่วมกับคุณ โดยคำนึงถึงข้อจำกัดทางกฎหมายเกี่ยวกับการปกป้องแบรนด์สินค้าและสิทธิบัตร เช่นเดียวกับการจดทะเบียนใดๆ ที่ล่าช้าของราชการบริหารส่วนท้องถิ่น

เราขยายความข้อกำหนดทางเทคนิคเพื่อจัดการกับแง่มุมทางกฎหมายทั้งหมดของโครงการสรรหา รวมไปถึงการร่างสัญญา การป้องกันการลอกเลียนแบบ การส่งผ่าน พิธีการศุลกากร

ในกรณีที่มีข้อโต้แย้ง เราจะคิดหากลยุทธ์ทางกฎหมายกับทนายท้องถิ่นและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเพื่อรักษาผลประโยชน์ของคุณในด้านต่างๆ :

โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเราเกี่ยวกับคำถามและกระบวนการด้านกฎหมายในเอเชีย