การตรวจสอบโรงงานและการควบคุมคุณภาพ

หลีกเลี่ยงเรื่องที่ไม่คาดคิด กลอุบายทางกฎหมาย ข้อบกพร่องด้านเทคนิค และความสะเพร่าที่ทำให้เสียทรัพย์ โดยให้เราเป็นผู้ดูแลการควบคุมคุณภาพของการสั่งของคุณ

1 03 controle qualite usine

เวิล์ด เอ็กซ์ปอร์ตสามารถดูแลการควบคุมคุณภาพของคุณได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นหารตรวจสอบผู้จัดหา ตรวจสอบในโรงงาน รับรองผลิตภัณฑ์ หรือสอบทวนการเป็นไปตามเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ของคุณกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระบวนการควบคุมคุณภาพของเราดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญอิสระ ซึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบผู้จัดหา ตรวจสอบผลิตภัณฑ์และการทดสอบในห้องปฏิบัติตามที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ที่จัดส่งเป็นไปตามที่กำหนด

การควบคุมคุณภาพของเวิล์ด เอ็กซ์ปอร์ต รวมไปถึงประเด็นดังต่อไปนี้:

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ทำการผลิตทั้งหมด การควบคุมคุณภาพของเราสามารถกระทำได้ในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต เริ่มตั้งแต่การเตรียมการในขั้นต้นหรือในระหว่างการผลิต (ตัวอย่างเช่นกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับผู้จัดจำหน่ายปัจจุบันของคุณ):